Spela video
49

Nikkari-Östman Leena

"Tillsammans och jämsides gör vi det bättre! "

Jag är 43 år och från Maxmo. Jag är född i Vasa och uppvuxen i Korsholm och har nu bott största delen av mitt liv i Särkimo, Maxmo skärgård.

Jag är gift med Tonny och mamma till sex barn: Julia (24 år), Nathalie (22), Alex (15), Miranda (13), Rasmus (12) och Iiris (7). Min stora familj håller mig sysselsatt och de är orsaken till att jag vill och orkar engagera mig politiskt.

Jag jobbar på Östmans Snickeri som är ett familjeföretag.

Jag är förtroendevald i Vörå kommun, jag har varit aktiv inom politiken i 14 år. Just nu är jag kommunstyrelsens andra viceordförande, ordförande för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik och medlem i Söfuks styrelse, bland annat.

Mitt hjärta brinner för utbildningsfrågor och jämställdhet.

Namn: Nikkari-Östman Leena
Födelseår: 1975
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Vörå
Titel: Merkonom
E-post: leena.ostman@netikka.fi
Tel: 0503511554
www: https://leenanikkariostman.fi/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Det behövs en stor förändring för att jämställa föräldraledigheten på riktigt! Jag är för valmöjligheter men i något skede måste vi också ta till åtgärder för att få en förändring. Och där kan just modellen 6+6+6 vara det som reformerar och rentav revolutionerar familjepolitiken.

En jämställd familjepolitik stärker kvinnorna på arbetsmarknaden, papporna i hemmet och skapar möjligheter för alla. Sex månader reserverade för pappan handlar också om barnens rätt till sin pappa.

Jag tror att en familjeledighetsreform är det som på allvar kommer att ha störst effekt på all sorts jämställdhet på längre sikt.

Jag stöder också återinförandet av subjektiv rätt till dagvård där 3–5-åringarna har rätt till gratis småbarnspedagogik i fyra timmar om dagen. Vi behöver se småbarnspedagogiken som en grundrättighet, inte som en vårdplats.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Den allmänna grundskolan där alla möts och alla barn är lika värda är det enskilt viktigaste vi i Finland tagit fram.

Jag har på nära håll, som förälder, anhörig, vän och förtroendevald, fått se hur olika förutsättningar våra barn kan ha. Därför är det samhällets uppgift att sätta jämlikhet i första rummet. Det ska inte spela någon roll om du har en förmögen familj eller ”bara” en lågavlönad förälder; om du har diabetes eller inte; om du är född i Finland eller Irak.

Samhället, skolan, ska ge dig likvärdiga möjligheter. Alla barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin potential oavsett bakgrund!

Bildning har alltid varit nära mitt hjärta och en fråga som jag engagerat mig starkt i under alla mina år i politiken.

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

Att få bo i skärgården är för mig det bästa som finns! Skärgård och landsbygd är mer än vackra bilder, det är hem och arbete.

Livsnerven är jobb. En levande landsbygd förutsätter arbetsplatser. Om det finns arbete, finns det möjligheter att bo, leva och upprätthålla lokal service.

Småföretag ger befolkningen både service och arbetstillfällen. Den anpassningsförmåga som utmärker de små företagen måste tas till vara på ett ännu bättre sätt.

Särskilt viktigt är det att uppmuntra kvinnligt företagande och nysatsningar som kan ge kvinnor arbete. Varje steg som tas mot ett bättre småföretagarklimat innebär samtidigt ökade möjligheter för en levande landsbygd.

Medvetna satsningar, företagsamhet och arbetsplatser låter både landsbygd och stad blomstra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig