Spela video
50

Norrback Anders

"För hela Österbotten. Mitt politiska engagemang bottnar i en stark övertygelse att demokrati, socialliberalism, humanism och marknadsekonomi är de bästa grundpelarna för ett samhälle där alla innevånare tas om hand och kan förverkliga sina drömmar. Ingen tar hand om vår Finlandssvenska kultur och vårt språk om vi inte gör det själva. Alla människors lika värde är okränkbart."

Make, 5 barns far, företagare, matproducent
Bosatt i Övermark, Närpes
Agroforst magister, lärarbehörighet

Yrkeserfarenhet:
Enhetsansvarig för agrologutbildningen i Naturbruksinstitutet (Åbo),
Verksamhetsledare för lantbruksrådgivningen (Åland)
Anskaffnings- och primärproduktionschef vid Österbottens Kött (Vasa)
Projektchef A-Tuottajat (Seinäjoki)
Avdelningschef Korsnäs Kurscenter (Korsnäs)
Utvecklingschef Yrkesakademin (Vasa)
Direktör Martens Trädgårdsstiftelse (Övermark)

Aktuella förtroende uppdrag:

Fullmäktigeledamot, Närpes Stad
Bildningsnämndens ordf. Närpes Stad
Styrelsens ordf, SÖFUK
Styrelsemedlem Oy TAJMA Ab, Fårutskottsordförande ÖSP.

Namn: Norrback Anders
Födelseår: 1963
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Närpes
Titel: Företagare, matproducent
E-post: anders.norrback@norrbro.fi
Tel: 0503749955
www: http://andersnorrback.fi
Medlem i :
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Finlands konkurrenskraft och framtid kräver en hög allmänbildningsnivå och spetskompetenser. Alla stadier av utbildningen är underfinansierade idag, detta bör åtgärdas.
Vidare bör reformtakten minskas, utbildningens alla stadier behöver arbetsro. Vidtas inte dessa två åtgärder hotas kvaliteten i den finländska utbildningen. Vi Finlandssvenskar behöver egna utbidningsanordnare och utbildningar för alla stadier på vårt modersmål. Detta är grunden för att vårt språk och vår kultur skall kunna utvecklas. "Tvåspråkighet kräver två språk"

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Vi behöver en miljöpolitik som utgår från oberoende vetenskapliga fakta och sunt bondförnuft. Alla typer av miljöextremism som dyker upp och influerar miljöpolitiken bör avfärdas. Exempel på där extremismen låtits dominera ser vi i varg-, skarv- och sälfrågan idag.
Klimatförändringen utgör ett stort hot som bör tas på allvar. Här är det viktigt att man utgår från fakta och de grundläggande problemen när man söker lösningarna. Grundproblemet är att vi genom att använda fossila energikällor så släpper vi ut lagrat kol i luften. De största och första åtgärderna bör därför riktas mot att avsluta denna verksamhet. Vi skall också ta landsbygden till hjälp och använda oss av de möjligheter som den erbjuder att binda mer kol. Odlingsmetoder som binder kol skall gynnas samtidigt som vi bör se till att vi har en maximal tillväxt i våra skogar som binder mycket kol för sin tillväxt. Åtgärder, som att minska konsumtionen av inhemskt kött och inhemsk mjölk kan vi lämna därhän, dylika åtgärder har ringa eller i värsta fall negativ effekt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jord- och skogsbruk

Personligen kallar jag hellre detta temaområde livsmedelsförsörjning. Om den utveckling vi ser inom livsmedelsproduktionen fortsätter som nu, kommer tillgången på inhemska rena livsmedel att bli en klassfråga. Ett sådant samhälle blir ojämlikt och kan även leda till social oro. Därför behöver vi nu en bred livsmedelspolitiskt debatt om hur vår framtida livsmedelsförsörjning skall ordnas. Själv vill jag ha en stark inhemsk livsmedelsproduktion och detta förutsätter ett livskraftigt lantbruk. Ett livskraftigt lantbruk förutsätter att de ekonomiska ramarna tillåter detta. Lantbruksstöden bör utvecklas i en riktning som gynnar faktisk produktion av livsmedel. Miljöpolitiska åtgärder och avtal skall inte belasta matproduktionen, dessa bör finansieras som de miljöpolitiska åtgärder de är. Livsmedelskedjans struktur bör ändras så att verklig konkurrens uppstår och en rättvisare fördelning av kedjans intäkter erhålls.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig