Spela video
275

Nylander Mikaela

"Kommer att göra mitt bästa för att trygga en framtid där en god utbildning på alla stadier står i centrum. Det är viktigt att vi bygger ett hållbart samhälle som tål en granskning ur social, miljö- och ekonomisk synvinkel. Vi får inte glömma att välfärd ska skapas innan den kan fördelas, vilket också betyder att det i alla situationer ska löna sig och vara möjligt att studera och ta emot också korta arbetstillfällen. Psykisk ohälsa är ett stort problem idag och jag anser att vi ska införa en terapigaranti inom primärhälsovården. Detta skulle innebära att du inom en viss tid får tillgång till olika former av terapi, flexibelt utgående från dina behov. "

Jag är fjärde periodens riksdagsledamot och lever i en tvåspråkig familj. Till familjen hör företagarman och tre handbollsspelande söner. Jag är också ordförande för stadsfullmäktige i Borgå. För mig är familj, släkt och vänner viktiga - de ger mig energi. Jag tycker mycket om salmiak och om ABBA. Mitt motto i livet är Lev och låt leva.

Namn: Nylander Mikaela
Födelseår: 1970
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Borgå
Titel: Riksdagsledamot
E-post: mikaela.nylander@riksdagen.fi
Tel: 050-5113029
www: http://www.nylandermikaela.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Vi behöver långsiktighet och satsningar på grundfinansieringen inom utbildningssektorn. Vår skola ska skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga. Det här är en ödesfråga för hela vårt samhälle, om vi inte lyckas med jämlikheten skapar vi ett klassamhälle. Alla ska på individuellt sätt stödas att få avgångsbetyg från grundläggande utbildningen.
Småbarnspedagogiken bör utvecklas så att alla barn som fyllt tre år ska få 4 h avgiftsfri småbarnspedagogik per dag och förskolan ska göras två-årig. Kuratorer och psykologer ska stöda vuxna och personal inom småbarnspedagogiken.
Studiehandledning och elev- och studerandevård på alla stadier bör få mera resurser. Trestegsstöd bör fungera i praktiken. På andra stadiet bör alla garanteras tillräcklig närundervisning, handledning och stöd. Forsknings och utvecklingsanslagen bör på sikt höjas till 4 % av BNP. Fria bildningen har en oerhört viktig roll.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Satsningar på preventivt arbete lönar sig alltid! Vi ska skapa förutsättningar för alla åldrar att må bra både fysiskt och psykiskt genom föreningar, olika motionsformer och genom att erbjuda service vid rätt tidpunkt och enligt lågtröskelmodell. Ofta behöver vi kunskap från flera olika samhällsområden för att kunna stöda.på rätt sätt. En välmående befolkning upplever trygghet i sin vardag oberoende av livssituation och och upplever att man kan påverka och får service då man behöver. Psykisk ohälsa är vår tids stora utmaning och vi bör införa en terapigaranti som garanterar olika former av terapi flexibelt inom primärhälsovården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Arbetsmarknaden förändras snabbt och kunskapsbehoven likaså. Därför måste vi flexibelt kunna erbjuda den arbetsföra befolkningen kortare och längre utbildningar. Socialskyddet ska beakta att allt flera har atypiska arbetsförhållanden och det skall alltid löna sig och vara möjligt att studera och ta emot också kortare arbetstillfällen. Vi måste bli bättre på att stöda välmåendet i arbetslivet.
Företagande ska göras så attraktivt som möjligt. Lagstiftning och olika regelverk, beskattning och socialskydd ska alltid uppmuntra och sporra till företagande. Också små- och medelstora företag måste kunna verka och växa sig starka efter en eventuell vårdreform. Inom utbildningen på alla stadier kan vi göra mycket för att påverka attityderna till företagande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig