Spela video
137

Nyman Tanja

"Jag anser att människorna ska vara likvärdiga, saker ska göras tillsammans och vi ska respektera varandra. Varje individ ha har rättighet till ett tryggt liv samt till en bra skolning och vård. I mitt eget arbete som lärare ser jag hur viktigt det är att skapa en trygg och högklassig undervisning för alla barn och ungdomar. Också i framtiden skall Finland ha världens bästa utbildning med världens bästa lärare. "

Namn: Nyman Tanja
Födelseår: 1965
Valkrets: Uleåborgs valkrets
Hemort: Oulu
Titel: Språklärare
E-post: tanjamanyman@hotmail.com
Tel: 0407341609
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig