Spela video
12

Oksanen Michael

"Familjen, skärgården och Norden. Jag vill satsa på utbildningen och företagsamheten. Genom att ge möjligheter att utvecklas och växa hållbart kan vi bygga Egentliga Finland starkt inför framtiden. Miche #varförinte #miksiei"

Jag är 47 årig ped.mag bosatt i Västanfjärd på Kimitoön. Gift och har 3 barn. Med i familjen finns även 2 labradoodel hundar och 8 höns. Jag älskar skärgården och naturen där jag kopplar av med bla fiske.

Jag har alltid varit samhällsintresserad vilket även gjort att jag varit aktiv inom politiken och inom många andra föreningar och samfund. Inom politiken har jag varit med i kommunalpolitiken sedan 1996 och innehaft olika positioner, förtillfället fullmäktigeledamot och viceordförande i kommunens näringlivsnämnd. Jag har även varit kretsordförande och viceordförande i partiets fullmäktige. Jag har jobbat som lärare, rektor och bildningsdirektör på Kimitoön. Därefter jobbade jag som generalsekreterare för Finalnds Svenska Idrott. De senaste åren har jag jobbat som generalsekreterare för Pohjola-Norden. Alla mina jobb och uppdrag inom politiken samt föreningar har bidragit till ett brett kunnande och förståelsen till individens behov.

Namn: Oksanen Michael
Födelseår: 1971
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Kimitoön
Titel: Generalsekreterare på Pohjola-Norden, ped.mag
E-post: micheoksanens@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig