Spela video
58

Österdahl Marjo

"Med mod och kraft för Österbotten"

Tvåbarnsmamma, finskspråkig men står starkt och stolt för tvåspråkighet, ekonomie magister, energisk, företagsam, positiv, håller hårt på rättvisa. Jobbar inom detaljhandeln och har lokalpolitik som ”hobby”.

Namn: Österdahl Marjo
Födelseår: 1985
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Närpes
Titel: Varuhuschef, ekonomie magister
E-post: marjo.osterdahl@pp.inet.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Språk

Jag vill att du och dina barn ska kunna leva och verka på svenska i Finland – på riktigt. Jag vill att man ska erkänna hur viktig vår tvåspråkighet är och att svenskan ska vara säker. Alla ska ha rätt att använda och få service på sitt modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

I mitt Finland ska du kunna välja att bo och utvecklas också i samhällen utanför tätorten för i mitt Finland är landsbygden en resurs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

För att nå det målet som världens barnvänligaste land, krävs det att föräldrar ska ha möjligheten att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi behöver också förnya familjeledigheterna enligt 6+6+6-modellen. En konsekvensbedömning på förhand utgående från barnen borde göras i alla beslut och förebyggande arbete inom barn- och familjearbete bör prioriteras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig