Spela video
13

Pahlman Folke

"Svenskan till heders igen-utan kompromisser!"

Samhällsaktiv som journalist på Åbo Underrättelser i över 30 år. Hobbymusiker och låtskrivare i 50 år (just nu i Cold Case Band).
Föreningsaktiv sen unga år. Politiskt aktiv sedan innevarande valperiod i stadsfullmäktige och bygg/miljönämnd.
”Vill man så gör man - Jag vill, alltså gör jag”

Namn: Pahlman Folke
Födelseår: 1950
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Pargas
Titel: Journalist, pensionär
E-post: fpahlman@parnet.fi

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Det globala klimatet är hela världens prio nummer 1. Krävs jämbördiga globala åtgärder på individuell, nationell och internationell nivå för att stävja uppvärmning och nedsmutsning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett starkt Norden

En nordisk union skulle stärka de nordiska ländernas samhörighet. Tillsammans skulle unionen bli en utterst stark aktör i EU.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig