Spela video
192

Palmén Karin

"Mod och hopp! Nu räddar vi världen. "

Jag heter Karin Palmén, samhällsvetare och småbarnsmamma. I mig möts samhällsvetenskaplig utbildning, ett stort intresse för och erfarenhet av samhällsbygge.

Nu behöver alla mod och hopp och en tilltro till att vi kan både rädda och utveckla världen, vardagen och välfärden.

Framtidstro och förtröstan skapas genom klimatdåd, utbildning och jämlikhet, med beslut som alltid baserar sig på kunskap, öppenhet och medmänsklighet.

Jag vill att politiker skall vara modiga, kunna tänka på helheter, lyssna på expertis och våga tänka långsiktigt, utan att glömma att man fattar beslut om människor, människan är alltid i hjärtat av allt man gör.

För mig är det särskilt viktigt att vi som beslutsfattare beaktar barnens och ungdomars välmående.

Namn: Palmén Karin
Födelseår: 1984
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: Utvecklingsplanerare/pol.mag.
E-post: karin@karinpalmen.fi
Tel: 0407412308
www: https://www.karinpalmen.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Nu behövs det verkliga politiska beslut och handlingar för att nå upp till klimatmålen. Miljö- och klimatfrågor ska genomsyra allt beslutsfattande.

Energi, boende, transport och mat är de absolut största frågorna att finna alternativ till och omstrukturera.

Fossila bränslen bör fasas ut fort samtidigt som vi skyddar och skapar nya kolsänkor. Vi måste styra bl.a. matproduktion, konsumtion och resande med skatter, stöd och klara politiska mål och åtgärder. Bl.a. bör vi nu med krafttag skapa breda möjligheter för verklig cirkulär ekonomi.

Vi ska göra stora satsningar i utbildning och forskning för att hitta alternativ till bl.a. energiproduktion, byggande, transport, boende, koldioxidupptag och cirkulär ekonomi, matproduktion och jord- och skogsbruk, men också svar på hur vi som samhälle kan övergå till mer hållbara sätt att leva än en konsumtionskultur. Det är centralt att stärka medborgarsamhället.

Det är viktigt att hjälpa medborgare välja rätt, både med hjälp av prisstyrning, information och kunskap.

Och: det är oerhört viktigt att vi grundar all politik på medmänsklighet och kunskap och värnar om demokrati och öppenhet. I stora förändringar behövs starka jämställda strukturer, så som utbildning för alla, och en tilltro till människors lika värde.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Grunden för välfärd och framgång ligger i småbarnspedagogik, avgiftsfri utbildning för alla och högskolor och forskning av hög kvalitet. Vi har receptet i Finland, nu skall vi upprätthålla och utveckla framgångssagan.

Dagvård är en central faktor i jämställda möjligheter på arbetsmarknaden, men fram för allt är det barnens rätt. Familjers benägenhet att välja dagvård påverkas främst av dagvårdens pris och kvalitet, bl.a. gruppstorlekar och personalens behörighet.

Dagens barn kan inte vänta på bättre dagar, deras behov av dagvård och utbildning är i dag. Inget motbygger samhällsklyftor lika effektivt och erbjuder jämlika möjligheter för våra minsta medborgare som småbarnsfostran och utbildning av hög kvalitet.

Nu behövs det mer resurser för detta oerhört viktiga arbete, både inom småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiet och högskolorna. Grundskolan, andra stadiet och högskolorna bör få bättre grundfinansiering och långsiktighet för sitt arbete.

Vi bör också fortsätta utveckla helgjuten service och stöd åt barn, unga och familjer och satsa stort på förebyggande arbete inom bl.a. rådgivning, småbarnspedagogiken och skolan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Jag vill jobba för feminism, framtidstro och fakta i ett familjevänligt och grönt Finland.

Genom jämställdhet och jämlikhet kan vi jobba för ett land som inkluderar och är rättvist inför sina medborgare. Detta skapar välmående och välmående skapar medborgare som orkar och vill jobba, vilket är grunden för välfärden.

Beslut ska alltid konsekvensbedömas och grunda sig i fakta och expertis. Vi ska ha våra mest sårbara grupper i åtanke och bedöma besluten ur deras perspektiv, med barn först i ledet.

Bl.a. långtidsarbetslöshet genom släktled har förstärkts sedan nittiotalets nedskärningar och bör åtgärdas. Kartan över socialbidrag och stöd måste göras enklare, vi måste minska på byråkratin, skapa långsiktig grundtrygghet och möjligheter att flexibelt ta emot jobb. Vi behöver fungerande lågtröskelverksamhet med mångprofessionellt kunnade för att kunna svara på olika utmaningar som sällan har enkel karaktär.

Det är särskilt viktigt att vi förnyar familjeledighetsmodellen och jag kommer att jobba hårt för 6+6+6-modellen.

Våra utgångspunkter är inte jämställda utan beslut i samhället påverkar oss på olika sätt. Det är vi politiker som måste ta detta i beaktande och se till att alla har en möjlighet att leva människovärdigt och kunna förverkliga sig själva.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig