Spela video
193

Pontán Freja

"Var spontan, rösta Pontán!"

Jag vill se ett skifte i vår klimatpolitik. Jag vill att vår utbildning och vård prioriteras, är lättillgänglig och jämlik för alla. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet.

Jag är för tillfället abiturient vid Tölö Gymnasium på musiklinjen, varefter jag satsar på att bli läkare. Mina vänner skulle beskriva mig som en målmedveten, ambitiös och nyfiken person, samt positiv och empatisk.

På fritiden sätter jag en stor del av min tid på att lära mig nytt, speciellt inom naturvetenskaper då jag tror de kommer hjälpa oss lösa många frågor både i dag och i framtiden. Utöver det jobbar som barista, umgås med vänner och spelar gitarr, piano och sjunger.

Namn: Pontán Freja
Födelseår: 2000
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande, barista
E-post: freja.pontan@gmail.com
Tel: +358451384244
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Huvudansvaret för att lösa klimatfrågan skall inte falla på individens axlar utan på statsmaktens. Jag vill se att Finland driver en ambitiös klimatpolitik under nästa, och även kommande riksdagsperioder. Vi har en möjlighet att inspirera globalt, speciellt i samband med vårt ordförandeskap för EU nu sommaren 2019.

Jag vill satsa på:
Mer resurser inom forsknings- och utbildningssektorn
Välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik
Beskattning som sporrar till klimatsmartare handlingar
Minskning av Finlands energibehov
Mer klimatvänlig energiproduktion
Stöda fattigare länder, så att de också har möjlighet att övergå till en mer grön politik

De här är några av de medel vi kan ta till för att få ett klimatsmart Finland. Jag vill se ett hållbart Finland som är kolneutralt senast 2030.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Vi måste höja utbildningssektorns grundfinansiering. Utbildning är en av grundpelarna i ett välfungerande, demokratiskt samhälle; utan högkvalitativ utbildning kan vi inte nå ett jämlikt Finland.

En högre grundfinansiering innebär fler anställda, vilket i sin tur innebär anställda som är mer motiverade och mår bättre. Fler anställda skulle också innebära att fler elever får sina behov mötta. Jag vill att våra elever trivs och mår bra, därför vill jag att varje elev skall ha möjlighet att söka hjälp då det behövs. Jag vill också satsa på att sänka ribban för att söka hjälp, det skall inte vara tabu.

Alla skall tryggas en jämlik möjlighet till utbildning, därför skall andra stadiet vara avgiftsfritt. Alla barn har rätt till en högkvalitativ utbildning, ändamålsenligt material och kompetenta lärare.

Jag vill också satsa mer resurser på forskning, för att främja ett innovativt samhälle.

Utbildning skall också i fortsättningen vara Finlands trumfkort!

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Alla individers välmående, både psykiska och fysiska, skall vara en prioritering i samhället. En välmående individ kan bättre jobba för ett välmående samhälle.

Jag vill se till att alla har åtkomst till ordentlig vård på eget modersmål av kompetent personal, utan att måsta köa för länge. Oberoende socioekonomisk ställning.

Fler läkare och annan vårdpersonal behövs, och vi måste se till att det finns personal som kan svenska. Tröskeln för att söka hjälp för psykiskt välmående måste också sänkas, kan till exempel göras genom att införa mer utbildning om psykisk hälsa i läroplanen och föra en mera öppen konversation om det i samhället.

Jag vill också se att vi tar tag i äldrevården. En minimipersonalmängd borde införas så att risken för vanvård minskar. Alla skall också ha möjligheten att stanna hemma så länge de vill, och få den hjälp i vardagen de behöver.

Jag vill se ett välmående Finland, med välmående individer!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig