Spela video
276

Pynnönen Kristel

"Alla har rätt till ett värdigt boende"

Jurist som vill utveckla ett livskaftigt land för alla, där man trots att ekonomin är en viktig faktor, inte glömmer bort varken medmänsklighet eller mjuka värden.

Namn: Pynnönen Kristel
Födelseår: 1982
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Borgå
Titel: Jur.mag., Biträdande chefsjurist

Viktiga politiska frågor

En rättvis beskattning

Boende och beskattning

Redan nu går en alldeles för stor del av av inkomsterna till boendekostnader och trenden har varit den att de bara ökar. Detta bör det bli ett slut på. Fastighetsskatten kunde bra ses över och även uppmärksamma fastighetsägarens inkomster.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet

Trygghet och lagstiftning

Lagstiftningen bör finnas till för medborgarens bästa och inte för onödig byråkrati. Lagstiftningen bör vara rättvis samt var och en bör kunna få klarhet i sina rättigheter samt skyldigheter ur lagstiftningen. Lagen bör finnas till för att trygga vardagen!

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

Boendemiljö

Åt alla bör erbjudas en trygg och värdig boendemiljö, oberoende av var hemmet befinner sig, är det stad eller landsbygd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig