Spela video
194

Rantala Marcus

"Nya tag. För Finland och för Helsingfors. Utbildning, arbete och omtanke i ett öppet, internationellt och klimatsmart Finland. "

Jag är en 41-årig företagare, politices magister och medlem i Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Statssekreterare och ministermedarbetare i flera regeringar.

Jag är aktiv i medborgarsamhället genom mitt engagemang i bland annat Samfundet Folkhälsan, Barnens by och Folktingets garanter. Uppdraget som styrelseledamot i Högskolan Arcada är också otroligt intressant.

På fritiden hittar du mig på promenader med min hund, på badmintonplanen och (också till min egen förvåning) i konditionssalen.

Namn: Rantala Marcus
Födelseår: 1977
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors, Skatudden
Titel: politices magister, företagare
E-post: marcus.rantala@gmail.com
Tel: +358503547159
www: https://www.marcus.fi

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING

En välskött ekonomi är basen för dagis, skola, äldreomsorg och hälsovård. Vi ska inte leva över våra tillgångar – utan hushålla med de gemensamma pengarna. Då kan vi ta hand om dem som har det svårast. Det viktigaste av allt är därför att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och höja sysselsättningsgraden. För att nå det målet behövs en flexibel arbetsmarknad och sporrande beskattning. Vi behöver också en föräldraledighetsreform som dessutom förbättrar jämställdheten. Vi har redan nu höga skatter. Vi måste sänka inkomstskatterna så att jobb och Finland är konkurrenskraftiga.

DET SKA VARA ENKELT ATT VARA FÖRETAGARE.

Ett av våra stora problem är att vi har många långtidsarbetslösa. Det är en mänsklig katastrof, som lätt medför utslagning, och det är ekonomiskt ohållbart. Vi behöver fler arbetsplatser och då behövs fler företagare och företag som vågar investera och nyanställa.
Vi behöver en aktiv näringspolitik och markplanering göra att företagande är lukrativt. Vi ska vara öppna och internationella så att utländska investerare lockas hit.

Läs mer i vårt valprogram ›

Urbanisering och stadspolitik

STÄDERNA SKA VÄXA MÅNGSIDIGT OCH MED HÄNSYN TILL MÄNNISKAN.

Stadsplanering är aldrig okomplicerat då flera intressen alltid möts. Vi behöver nya bostäder, då städerna växer snabbt, men vi behöver också grönområden, öppna tillgängliga stränder och områden för affärsverksamhet. Detta måste vara ledstjärnan i all planering. Vi ska satsa på smidig spårbunden trafik och planera kring och vid stationer och hållplatser. Det underlättar människornas vardag och är bra för klimatet.

HELSINGFORS– FINLANDS EKONOMISKA MOTOR. Mår Helsingfors bra, mår resten av landet bra. Helsingfors måste få särskild uppmärksamhet och också prioriteras nationellt. Vi behöver en stark Helsingforspolitik där vi bl.a. kör framtidens projekt såsom Pisarabanan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Språk

FINLAND – EN LEVANDE TVÅSPRÅKIGHET. Vi ska vara positiva och öppna när det gäller det svenska. Vi har utmaningar när det gäller hur tvåspråkigheten omsätts i praktiken, speciellt jobbigt är det inom äldreomsorgen. Vi måste få en attitydförändring till stånd. Genom tidig planering där de två språken beaktas, språkutbildning för personalen och ett målmedvetet politiskt arbete över partigränserna ska vi bli bättre när det gäller tvåspråkigheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig