Spela video
277

Rehn-Kivi Veronica

"Jobbar hårt för en bättre vård!"

Jag är riksdagsledamot från Nyland sedan 2016 och till utbildningen är jag arkitekt. Före min bana som heltidspolitiker jobbade jag en lång tid som Esbo byggnadstillsynsdirektör. Jag har deltagit i kommunalpolitiken i Grankulla sedan 1997, som både fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem och är nu stadsstyrelsens ordförande. Därutöver har jag en mängd andra förtroendeuppdrag.
Jag är gift och har tre barn och fyra underbara barnbarn.

Som medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott har jag deltagit i behandlingen av Finlands största förvaltningsreform genom tiderna, dvs. landskaps- och vårdreformen. Förslaget har stött på mycken kritik och i skrivande stund vet vi inte om reformen går igenom. Jag vill ha en social- och hälsovård som förstärker medborgarnas välmående, trygghet och jämlika bemötande.

Som uppvuxen i en företagarfamilj förstår jag värdet av hårt arbete och ser det som en självklarhet att kvinnor har lika möjligheter att göra karriär som männen.

En ren natur och vandringar i skog och mark är mycket viktigt för mig. För att bevara naturens mångfald och bromsa klimatförändringen kommer jag att göra mitt yttersta.

Jag är ingen ensakspolitiker, utan har en bred agenda av ärenden jag vill försvara eller förbättra. Jämställdhet och svenskans ställning är hjärtefrågor för mig, men de är inte några enskilda teman jag driver, utan allt jag tar mig an går genom mina glasögon för lika rättigheter mellan kvinnor och män och för de språkliga rättigheterna i Finland.

Som riksdagsledamot och kandidat i Nyland är jag medveten om alla de utmaningar landskapet står inför. Vi är ett Finland i miniatyr, med allt från huvudstadsområdet med sina möjligheter och utmaningar till vår värdefulla landsbygd och våra mindre kommuner, som också i framtiden ska vara livskraftiga levnadsmiljöer. Nylands särdrag med över 1,6 miljoner invånare måste beaktas då nya reformer bereds. Vi behöver arbetskraft och investeringar, utbyggd infrastruktur, fungerande kollektivtrafik, ett förbättrat vägnät och satsningar på utbildning och forskning.
Hela Nyland ska hållas levande!

Namn: Rehn-Kivi Veronica
Födelseår: 1956
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Grankulla
Titel: Riksdagsledamot, arkitekt
E-post: veronica.rehn-kivi@riksdagen.fi
www: http://www.rehnkivi.fi
Medlem i :
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

En välmående befolkning

Jag vill ha ett Finland


- där en fungerande och jämlik bashälsovård är grunden för vårt välfärdssamhälle


- där vi satsar på förebyggande åtgärder för medborgarnas välmående


- där varje barnfamilj känner sig trygg i sin vardag och får hjälp då det behövs


- där den som blir allvarligt sjuk får högklassig specialistvård


- där de äldre kan lita på en mänskovärdig och trygg ålderdom


- där vi förhindrar utstötthet bland de unga


- där vi tar hand om dem som inte klarar sig själva


- och där alla får vård på sitt eget modersmål, svenska eller finska!


Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Jag vill att Finland är ett land


- där alla medborgare i arbetsför ålder har möjlighet att jobba och delta i det gemensamma samhällsbygget


- där ingen ung känner sig utstött


- där beskattningen och socialskyddet sporrar till arbete


- där tillgången till arbetskraft är tillräcklig


- där behovsprövningen av utländsk arbetskraft slopats


- där kvinnorna har jämlika möjligheter att göra karriär


- där familjeledighetsreformen har genomförts enligt 6+6+6 modellen


- och där företagens viktiga roll som sysselsättare och tjänsteproducenter uppskattas!

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Jag vill ha ett Finland


- som hör till de ledande länderna i fråga om att stoppa klimatförändringen


- där användandet av kolkraft frångås på 2030-talet


- där nya byggnader är energineutrala


- där trähusbyggandet främjas genom nya byggbestämmelser


- där trafikens utsläpp minskar avsevärt genom kraftiga satsningar på kollektivtrafik, spårtrafik och elbilar


- där det är lätt att göra klimatsmarta vardagsval och minska på matsvinnet


- där naturens mångfald bevaras


- och där Östersjön är ren och frisk!


Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig