Spela video
52

Rosengård Nanna

"Tänkande, kännande, involverad."

Jag är idealist med erfarenhet av hjälparbete i Sydfrika och Grekland. Jag är småbarnsmamma och till utbildningen teologie doktor. Jag jobbar till vardags som kantor och engagerar mig på fritiden för människohandelsfrågor.

Namn: Rosengård Nanna
Födelseår: 1978
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Kristinestad
Titel: Teologie doktor
E-post: nanna.rosengard@gmail.com

Viktiga politiska frågor

En välmående befolkning

Jag vill arbeta för att människor i alla åldrar och situationer ska må bra och orka. Jag önskar mig ett samhälle som river murar och skapar delaktighet. Omsorgen om människan måste genomsyra varje politiskt beslut.

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

Det lilla nära samhället erbjuder samhörighet, snabb service, naturlig kontroll och kvalitet, närproducerad mat och ren natur. Det vill jag kämpa för.

Läs mer i vårt valprogram ›

Invandring och bistånd

Migrationen är ett faktum och Finland har alla möjligheter att ta sitt ansvar. Genom kunskap och förståelse måste vi skapa ett heltäckande system så att de nya resurser som kommer till oss tas till vara och blir till nytta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig