Spela video
196

Salmi Kari

"Hellre nätverk än vallgravar"

Jag är brigadgeneral (pensionerad sedan 2014), småföretagare och familjefar. Viktiga teman för mig är säkerhet, miljön, familjefrågor, företagande och arbete, undervisning, forskning, språk och kultur. Fritidsintressen inkluderar gitarrbygge, handarbete och slöjd, musik och flugfiske.

Namn: Salmi Kari
Födelseår: 1960
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: Brigadgeneral (res), VD
www: https://salmenkalle.blogspot.com

Viktiga politiska frågor

Ett trovärdigt försvar

Ett trovärdigt försvar baserar sig på befolkningens försvarsvilja samt på att försvarsmakten har en tillräcklig, välutbildad och motiverad personal samt modern utrustuning. Därtill krävs internationellt samarbete. Finland bör vara medlem av de internationella organisationer där beslut, som påverkar Finland, fattas.

Se min blogg (på finska): Uskottava kansallinen puolustus on kynnyskysymys

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Största delen av nya arbetsplatser skapas i små- och medelstora företag. Det ska göras lättare att anställa genom att skära ner på onödig byråkrati samt att tillåta större flexibilitet för arbetsgivaren och -tagaren att göra lokala avtal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Finlands konkurrenskraft är beroende av kunskap. Skolan ska ha bättre möjligheter att stöda den individuella utvecklingen som en del av grundutbildningen. Finland behöver såväl bred allmänbildning som högkvalificerade specialexperter. Finland bör även göras attraktivt för internationella studeranden och forskare samt göra det lättare för dem att få arbete i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig