Spela video
280

Seppälä Heidi

"Jag vill, kan och vågar - Jag lovar att göra mitt bästa och använda all den kunskap jag har till mitt förfogande. Jag lovar att ta reda på saker som jag inte vet. Jag lovar att lyssna på alla parter och påverka ärenden så att vi kan fatta beslut som är människonära och där människan är i fokus. Vi behöver en politik där vi bryr oss om varandra. "

Jag är politiker i Vichtis, kundrelationschef på ett internationellt företag och tvåspråkig mamma i en ombildad familj med fyra barn. Jag är gift med en ekoodlare. Omtänksam, pålitlig, modig och ansvarstagande - så beskriver andra mig. Jag är driftig och bra på att hålla många bollar i luften samtidigt och jag vill helst själv ha full koll på allting. Jag är uppvuxen i en helt finskspråkig familj men gavs möjligheten att gå skolstigen på svenska.

Namn: Seppälä Heidi
Födelseår: 1982
Valkrets: Nylands valkrets
Titel: Asiakkuuspäällikkö
E-post: heidi.susanna.seppala@gmail.com
Tel: 0503615720
www: https://www.heidiseppala.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Alltför många barn riskerar att marginaliseras i Finland - jag vill jobba för att antalet minskar och för att allt flera familjer mår bättre. Jag vill jobba för att det ska vara lättare att kombinera familje- och arbetsliv. Jag är själv en mamma mitt i karriären och vet hur svårt det kan vara att få vardagspusslet att gå ihop. Vi behöver mera flexibilitet. Vi behöver en familjeledighetsreform (6+6+6 modellen) som bättre tar i bektande olika familjer och deras behov i vardagen. Världens barnvänligaste land erbjuder alla en jämlik och god skolstig. Vi erbjuder alla barn möjlighet till en hobby, oberoende av socialekonomisk bakgrund. Vi ser till att förskolan blir tvåårig och därmed stöder vi barnets framgång i skolan och senare i livet. Vi fattar beslut som alltid utgår från barnens och de ungas bästa. Jag vill se att man i allt beslutsfattande som gäller barn och unga använder sig av barnkonsekvensanalys. Vi behöver en nationell barnstrategi men för att strategin inte bara ska bli ett papper behöver vi konkreta åtgäder för att bli världens barnvänligaste land.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Jag vill jobba för ett samhälle där arbete och företagande skapar välfärd för samhället och välmående för individen. Jag vill jobba för mera jämställda pensioner. Det skall alltid vara lönsammare att ta emot arbete än att säga nej. Vi behöver mera flexibilitet för att kunna kombinera familje- och arbetsliv. Vi behöver en beskattning som främjar företagande och stöder företagare. Vi behöver en inkomstbeskattning som ger alla mera i handen. Vi måste se till att företagaren har samma rätt till socialskydd som löntagaren. Vi måste satsa på företagarnas hälsa. Vi behöver skapa arbetsplatser eftersom arbete skapar välfärd. Den enda nyckeln till ett framgångsrikt Finland är att vi skapar bättre förutsättningar för företagare. Det skall vara lättare att anställa den första arbetstagaren. Vi måste avskaffa onödig byrokrati. Allting skall hellre ses som möjligt än omöjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

De största städerna är inte den enda riktningen och jag vill att vi ska erbjuda hållbara möjligheter för att kunna bo på landsbygden. Städer ska inte motsätta landsbygden - vi kan utveckla både och. Jag vill se att vi stöder och skapar goda förutsättningar för att leva och arbeta på landsbyggden. Vi måste genom t.ex. planläggning, goda kommunikationer och infrastruktur trygga livskraften och inkomstmöjligheter. Vi måste skapa goda möjligheter för att bygga och bo på landsbyggden. Vi måste stärka producenternas roll i livsmedelskedjan och satsa på närproducerad mat och ökad konsumentmedvetenhet. Jag vill att vi använder mera närproducerad mat t.ex. i våra skolor. Vi ska bedriva ett aktivt skogsbruk som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och både skapar välstånd och binder koldioxid som stävjar klimatuppvärmningen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig