Spela video
281

Sigfrids Frida

"En hållbar röst i politiken."

Jag heter Frida Sigfrids och jag ställer upp i riksdagsvalet i den nyländska valkretsen. Förutom jobbet med politik, studerar jag även offentlig ledarskap på magisternivå.

Jag har valt att ställa upp i riksdagsvalet eftersom jag vill återskapa en framtidstro för unga i Finland. Jag upplever att det finns en stor oro bland unga idag om hur vår framtid kommer att se ut.

Därför vill jag arbeta för att också vår generation skall kunna lita på att det kommer att finnas en planet att bo på i framtiden, att också vår generation kommer att kunna gå i pension utan att vara skuldsatta ända upp över öronen och att också våra barn skall få en högklassig vård och en avgiftsfri utbildning.

Namn: Sigfrids Frida
Födelseår: 1996
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Borgå
Titel: Politices kandidat, Studerande
E-post: frida.sigfrids@su.fi
Tel: 0405910874
www: https://www.fridasigfrids.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

De följande tio till tjugo åren kommer att vara avgörande för ifall vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C, vilket är kritiskt för vår planets framtid. Därmed kommer den nästa riksdagen och regeringen få ett avgörande mandat i ifall Finland lyckas bromsa den globala uppvärmningen eller inte. Om vi inte vidtar åtgärder under nästa riksdagsperiod är det kommande generationer som kommer att få betala det höga prisen för besluten.

Därför vill jag arbeta för:

- Att Finlands nettoutsläpp är under noll år 2030.

- Att Finland under sitt ordförandeskap i EU under hösten för en ambitiös klimatpolitik i hela unionen.

- Att Finland går in för en skatteväxling för en grönare ekonomi där det kostar att smutsa ner och blir billigare att välja hållbara alternativ

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Den nuvarande regeringen har inte prioriterat varken utbildning eller forskning och jag vill se att nästa riksdag och regering gör motsatsen. Finland har tidigare varit ledande inom utbildningen men Finlands glanstid är förbi ifall vi inte vidtar åtgärder. Jag vill lyfta Finland tillbaka på kartan som landet med den bästa utbildningen och forskningen. Allting vi har bygger på utbildning och jag vill att alla skall ha rätt till en kvalitativ och avgiftsfri utbildning.

Därför vill jag arbeta för:

- Att andra stadiet skall bli avgiftsfritt så att alla studerande, oberoende av socioekonomisk bakgrund, kan välja att studera på andra stadiet

- Att ökade satsningar görs på byggande så att alla elever och studerande får vistas i en frisk skolbyggnad

- Att undervisningen är av hög kvalitet oavsett modersmål, hemkommun eller vilken skola man går i

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Jag vill arbeta för ökade satsningar på ungas välmående eftersom unga idag mår allt sämre, både psykiskt och fysiskt. Jag vill arbeta för att återinföra känslan av trygghet inom vården där alla kan känna att de kommer att få vård ifall de insjuknar oberoende modersmål eller hemkommun. Vi behöver hållbara lösningar inom vården, inte mer byråkrati.

Därför vill jag arbeta för:

- Att fler lågtröskel alternativ införs inom de psykologiska tjänsterna

- Att alla ska få åldras värdigt och få det stöd de behöver i vardagen

- Att vården skall vara tillräckligt nära klienten och att man skall kunna lita på att få vård när det behövs

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig