Spela video
55

Somppi Sari

"Trygghet - Jag vill ge alla samma möjlighet till trygghet. Oberoende vem man är så ska man ha rätt att känna sig trygg i sin vardag. Jag har expertisen och viljan, nu vill jag ha mandat att påverka. Ett tryggt samhälle är ett välmående samhälle."

Mitt namn är Sari Somppi och jag ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet 2019.

Jag är uppvuxen och bor i Vasa och till utbildningen är jag utvecklingspsykolog samt kriminolog. Jag har arbetat mycket inom kriminalvården och bland annat jobbat på Häktet Huddinge samt Vasa fängelse. Nu jobbar jag som regionchef vid Brottsofferjouren i Västra Finland och är via jobbet mycket involverad i frågor som rör våld i nära relationer. Därtill erhåller jag snart också min tredje magisterexamen, denna gång inom psykologi.

Jag är aktiv inom politiken och sitter bland annat som ledamot i Vasa stadsfullmäktige samt i Kvinnoförbundets styrelse.

Namn: Somppi Sari
Födelseår: 1982
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Vasa
Titel: Kriminolog och Regionchef vid Brottsofferjouren
E-post: sari.somppi@gmail.com
Tel: 0445575246
www: https://sarisomppi.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Trygghet

Alla har rätt att känna sig trygga.

Människornas rättskydd är en viktig grundpelare för trygghet och vi ska kunna lita på att det finns ett skydd för oss oberoende vad som händer. Trygghet måste också förbättras genom att ge polisen mer resurser. Det snabbar på brottsprocessen och förebygger också kriminalitet. Genom att ge polisen tillräckligt med resurser kan vi se till att allt fler vardagliga brott, så som stölder och rån, också klaras upp. Det är också viktigt att polisen har tillräckligt med resurser så att de kan utföra förebyggande arbete.

Tryggheten stärks ytterligare utav ökad social kontroll och god områdesplanering som förebygger brott. Det betyder att vi genom byggande kan se till att våra miljöer är trygga genom att tex. se till att det finns tillräckligt med belysning. Det betyder också att vi ser till att det finns tillräckligt med platser för folk att träffas på. Det ska finnas sociala platser för folk i alla åldrar och det ska tydligt markeras vilka platser som är privata och vilka som är sociala.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Jag vill ge alla rätt till en kvalitativ sjukvård, en god äldreomsorg och en individanpassad socialvård.

Det är när hälsan sviker en själv eller en nära anhörig som tryggheten behövs allra mest. Man måste kunna lita på att man får kvalitativ sjukvård på sitt modersmål. Jag vill att alla ska ha rätt till jämlik och rättvis hälsovård samt tillgång till tjänster av samma kvalitet. Hälsoskillnader mellan individer måste minskas och vi måste behålla en god patientsäkerhet.

Åldringsvården måste göras på ett sätt som tar människovärdet i beaktande. Vi måste se människan och deras behov. De äldres vårdgaranti måste ses efter genom att öka deras välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga, samt öka både deras delaktighet i samhället och tillgång till social- samt hälsovård.


Vi ska också förebygga marginalisering, utanförskap och psykisk ohälsa genom att främja sysselsättningen samt erbjuda utbildningsmöjligheter och arbetsplatser för människor i alla åldrar. Utkomst bidrar till invånarnas välfärdsupplevelse. Förebyggande åtgärder ska göras i ett så tidigt skede som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Jag vill se ett jämställt Finland. Ett Finland där din etnicitet, ditt ursprung, ditt kön eller någon annan faktor inte har en inverkan på hur du behandlas i samhället.

Jag vill se en mer jämställd familjepolitik. Jag vill att föräldrar i allt större grad ska kunna jobba flexibelt och kombinera sina jobb med sitt föräldraskap så att ingen ska behöva känna att de måste välja. Jag vill också jobba för en mer jämställd föräldraledighet där pappaledigheten kan förlängas och där föräldraledigheten kan fördelas mer jämlikt mellan mamman och pappan i en 6+6+6 modell. Det skulle betyda att ingen av parterna vore tvungen att missa särskilt mycket av arbetslivet och att pensionerna senare i livet skulle fördelas mer jämnt.

Jag vill också se till att alla har samma rätt till jämställdhet i form av en god hälsa, både fysisk och psykisk. Alla ska ha samma rätt till sjukvård och till socialvård. Vi måste se till att hjälpa dem som mår dåligt och förebygga utanförskap.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig