Spela video
197

Stenbäck Henrik

"Bättre familjeledigheter och arbetsliv. Både studie- och arbetsinvandring behövs. Vi skapar samhället som är ekonomiskt och socialt hållbart - och klimatmedvetet innovativt."

Jag är född och uppvuxen i Främre Tölö, när mina egna tre barn var små bodde vi i Kronohagen och numera bor jag tillsammans med min fru på Drumsö. Vi har två barnbarn och det är helt super - det håller en alert och glad i svängarna. Efter studier vid Helsingfors universitet kom jag in på journalistiken och jag har arbetat på bland annat Hbl, Vasabladet och ÅU. Sedan fem år tillbaka tog yrkeslivet en ny vändning då jag valdes till generalsekreterare för Svenska riksdagsgruppen. Det betyder att jag arbetar med politik på heltid i hela dess bredd. Det här är mitt första riksdagsval som kandidat. SFP tänker ge järnet och ta två mandat i Helsingfors. Kom med!

Namn: Stenbäck Henrik
Födelseår: 1957
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Drumsö
Titel: Generalsekreterare för Svenska riksdagsgruppen
E-post: henrik.stenback@riksdagen.fi
Tel: 050 3345014

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Ett av nästa valperiods viktigaste mål är att ytterligare höja sysselsättningsgraden – till minst 75 procent. Det ger goda skatteintäkter och är det bästa sättet att trygga ett starkt nordiskt välfärdssamhälle.
Vi ska ha kvar de allmänbindande kollektivavtalen som ger anställningstrygghet, men det är ingen ursäkt för att låta bli att förnya arbetslivet. Om vi ska ha mera jobb måste vi förnya arbetslivet och skapa bättre förutsättningar – minska riskerna – för företagen att anställa.
Vi behöver mera äkta dialog på arbetsplatserna, samt möjligheter att ingå flexibla och vettiga lokala avtal också i mindre företag. Dessutom behövs förebyggande satsningar på arbetshälsa.
Det finns ett akut behov av en genomgripande familjeledighetsreform. I ett land med nedåtgående nativitetstrender behövs positiva och meningsfulla signaler om att samhället vill satsa på barnen och jämställda utgångspunkter för kvinnor och män. Varken mer eller mindre.
SFP har utarbetat en egen modell som bygger på familjeledigheter enligt 6+6+6-modellen. I paketet höjer vi pappornas kvot av familjeledigheterna. Det förbättrar kvinnornas ställning i arbetslivet.
Ett samhälle med motiverade människor, där arbete och familjeliv flexibelt kan kombineras, är ett bättre samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Klimatpolitiken kräver trovärdighet. Vi har inte råd med någon dubbelmoral här. Det finns en stark klimatmedvetenhet. Det finns ingen annan fråga just nu som snabbt mobiliserar unga till demonstrationer. Det är entydigt så att det förväntas starka klimatbeslut.

Grundtanken ska vara att skapa ett samhälle där det är lätt att göra klimatsmarta val. När det gäller utsläpp är energiproduktionen och trafiken i nyckelställning. Under 2020-talet måste vi frångå kolkraften och samtidigt öka andelen förnybar energi. Hushållen ska kunna välja förnybar energi när vi gör våra elavtal.

Vi behöver minska trafikutsläppen genom att satsa på kollektivtrafik och biobränslen som cirkulärt kan produceras från avfall. När det gäller övergången till flera elbilar är det fiffigt att förmånligt beskatta företagsbilar och tjänstebilar. Sådana bilar kommer sedan ett par år senare på den begagnade marknaden vilket sänker priserna.

Genom bättre miljöteknologi har vi redan fått mycket bra till stånd och vi ska bli ännu bättre. Våra högskolor och universitet ska gå i spetsen för hållbar utveckling.
Det är också väsentligt att vi exporterar våra lösningar. Utsläppen känner inga gränser. Därför måste klimatpolitiken bli en hörnsten i det internationella samarbetet - det gäller Norden, EU och globalt. Vi behöver både klimatmedvetna medborgare och beslutsfattare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

För det första behöver vi generösare familjeledigheter när barnen är små. Det är barnets bästa att både mammorna och papporna kan ta ut familjeledigheter. Själv som pappa och morfar kan jag säga att jag inte känner någon pappa som ångrat att han tagit ut föräldraledighet eller vårdledighet när barnen var små. Tvärtom, det är en unik tid som man gärna kommer ihåg.

Den andra fundamentala biten i SFP:s familjereform är att satsa på småbarnspedagogiken. Gruppstorlekarna borde litet förminskas och dessutom vill SFP införa fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för barn som fyllt tre år. Detta sänker i praktiken dagisavgifterna och vi vill att det höjer deltagandet i småbarnspedagogiken till över 90 procent av barnen som i de övriga nordiska länderna – hos oss ligger deltagandet klart lägre, bara drygt 75 procent av barnkullarna deltar.

Vi måste också ta barnfattigdomen på allvar. Många problem senare i livet kan ha sina rötter i barndomen. Vi behöver ett samhälle som är omhändertagande och inte lämnar någon utanför. Barnfattigdomen är störst i ensamförsörjarfamiljer. Därför föreslår SFP en kännbar höjning av barnbidraget för ensamförsörjare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig