Spela video
56

Stenman Ulf

"Framåt tillsammans!"

Jag är privatföretagare, utbildad Ped.mag och har jobbat bl.a. som lärare, bildningschef och chef inom social- och hälsovård. Styrelseordförande i Larsmo sedan 2009. Sitter bl.a. i styrelsen för Finlands Svenska Idrott, Finlands Svenska Skidförbund, Svenska Kulturfonden och är
medlem Kommunförbundets delegation.
Bosatt i Larsmo med sambon Malin. Till familjen hör tre vuxna barn och två barnbarn

Namn: Stenman Ulf
Födelseår: 1965
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Larsmo
Titel: Ped.Mag. VD
E-post: ulf.stenman@hotmail.com
Tel: 0503276574
www: https://www.ulfstenman.fi/blogg

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

För att vårt samhälle skall utvecklas gynnsamt behöver vi skapa ett aktivt företagarsamhälle. Fler jobb ger ökad välfärd. Arbete skall löna sig! Vår region utgör en viktig modell och motor för hela Finland. Våra små och medelstora företag har en central roll då det gäller att skapa arbetsplatser och det är det offentligas uppgift att underlätta och ge goda förutsättningar för etableringar. Minskad byråkrati!

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Jag vill ha en utbildning som
prioriteras. I världens bästa skola är
grundfinansieringen tryggad och varje barn och ungdom får det stöd den behöver. Vår framgång bygger på en högklassig, kostnadsfri och jämlik utbildning på alla stadier.
Friska skolhus och daghem och innovativa lärmiljöer!

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Vi skall satsa på en aktiv friskvård
Satsningar på motion, idrott och kultur är förebyggande hälsoarbete och minskar
sjukvårdskostnaderna. Tredje sektorns arbete viktigt. Fritidsverksamhet skall vara lätt tillgängligt. Det är kostnadseffektivt, skapar välmående och är bästa förebyggande arbetet mot utslagning. I alla åldrar!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig