Spela video
282

Sundell Pia-Lisa

"Du röstar – jag agerar för en bättre morgondag! "

Som verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen är jag expert inom barnomsorg, barnets rättigheter och barn- och familjepolitik. Jag har också förtroendeuppdrag i barn-, social- och hälso- samt rusmedelsorganisationer. Genom samhällspåverkan och påverkansarbete har jag strävat efter att förändra vardagen för barn, unga och familjer. Barnets bästa och barnets rättigheter styr alltid mitt arbete.

Jag drömmer om ett samhälle där barn och unga kan växa och må bra. Ett samhälle som tar hand om alla generationer. Där ingen behöver gå hungrig och lägga sig eller vakna på morgonen rädd och otrygg. Jag vet att det är möjligt.

Namn: Sundell Pia-Lisa
Födelseår: 1972
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Grankulla
Titel: Verksamhetsledare, politices kandidat
E-post: sundellpia1@gmail.com
www: https://www.pialisasundell.com
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Vi ska införa barnkonsekvensanalyser av alla beslut på nationell och lokal nivå. Vi ska införa en nationell barnstrategi och politiken måste bli barnvänligare. Barnkonventionen ska respekteras. Vi måste stå på barnets sida! I asylprocesser ska barnens rättigheter garanteras. Barnfamiljer ska inte drabbas av fler nedskärningar. I ett land som Finland ska barnen inte behöva stå i brödkö. Inom dagvården ska lönerna höjas! Småbarnspedagogiken ska vara avgiftsfri och den subjektiva rätten till småbarnspedagogik ska bevaras. Eftermiddagsvården ska utvecklas och en meningsfull sysselsättning ska erbjudas barn året om.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Vi måste investera i de unga och deras utbildning. Utbildning stöder kampen mot ojämlikhet och utslagning samt mot ungdomars svaga framtidstro. Inom grundutbildningen ska vi satsa på barnens välmående. Utbildningen på andra stadiet ska vara avgiftsfri. Vi har råd med detta och med behöriga lärare! Vi måste locka fler att studera och arbeta inom småbarnspedagogik.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vi ska garantera en kvalitativ vård med behörig personal. Lönerna inom vård & omsorg ska höjas. I Finland är vården överlag högklassig men bashälsovården bör förbättras. Det borde inrättas en socialarbetartjänst i varje skola för att ge barnen råd och följa upp barn som riskerar att marginaliseras. Social- och hälsovårdsreformen måste ske i etapper. Integrationen av social- och hälsovården måste få mer fokus och man måste se människan inom alla reformer. Inom äldreomsorgen kan teknik vara hjälpmedel, men den ersätter inte människor. De äldre ska kunna bo hemma längre, men vara garanterade god hemvård på svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig