Spela video
15

Sveholm Sharie

Uppvuxen bland åkrar fyllda med sädesslag, trött på lantlivet studerar jag nu tredje året företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. För tillfället jobbar jag med förtroendeuppdraget som styrelseordförande i Studerandekåren på Novia.
På fritiden sitter jag allra helst på soffan framför Netflix, gärna med en skål fylld med popcorn.

Namn: Sveholm Sharie
Födelseår: 1997
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
Medlem i :
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Man måste våga satsa mer på utbildningar och därmed höja på skolornas grundfinansiering för att trygga kvalitén hos dem. Som studerande skall man kunna leva på studiestödet, men inte heller bli bestraffad för att man är flitig och jobbar vid sidan om. Jag vill höja på både studiestödet och dess inkomstgräns med 50 procent.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Jag vill att avfallssortering skall vara en självklarhet i alla hem. För att uppnå detta, måste man satsa mer på flera källsorteringspunkter. Jag vill också jobba för att allt fler väljer kollektiva alternativ framför egen bil. Därmed anser jag att det är viktigt att investera i en fungerande infrastruktur.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Ungas välmående måste beaktas bättre. Hjälp skall alltid finnas lättillgängligt för dem som behöver det. Resurser måste sättas in för att minska på väntetiderna till hjälpen. Det är viktigt att också prioritera studerandes välmående över deras studieprestation.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig