Spela video
199

Taimitarha Paul

"Nu slutar vi gnälla och fortsätter att bygga den framgångssaga Finland är! För alla finländare, både nuvarande och nya. "

Det som gjorde att jag ville aktivera mig i politiken, efter så många år i arbetslivet, är frågan jag brinner för; hur skall vi finansiera välfärden? Den utmanande åldersstrukturen, ett stort exportberoende, en stel arbetsmarknad, brist på arbetskraft och samtidigt för låg sysselsättningsgrad samt ett demotiverande lapptäcke till socialskydd är faktorer som vi måste hantera klokt och konstruktivt. Samtidigt som vi skapar trygghet och säkerhet för envar och tacklar de kritiska utmaningarna; klimatet och säkerhetsläget i vår omvärld.
Vad tillför jag politiken som individ? Jag har erfarenhet från ansvarsfulla jobb i storbolag och som privatföretagare. I Finland och utomlands. Som medlem i Helsingfors Revisionsnämnd har jag fått både bred och djup insikt i städernas och huvudstadsområdets utmaningar. Engagerad, insatt, vidsynt och människonära sade arbetskompisarna. Ansvarsfull och med en stor förmåga att greppa helheter sa kunderna. Renhårig och pålitlig sa kompisarna. Tuff, säger motståndarna på badmintonplanen. Lyckligt gift i nästan 40 år, pappa, farfar, morfar och son till en pigg och glad mor.
Låt mig föra din talan där det räknas!

Namn: Taimitarha Paul
Födelseår: 1957
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Munksnäs
Titel: Ekon.mag., ombudsman
E-post: paul.taimitarha@hanken.fi
Medlem i :
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Framgångsrika och ansvarsfulla företag och företagare betalar för vår välfärd - genom samfunds-skatter, löneskatter, moms och avgifter. Därför måste vi se till att verksamhetsförutsättning-arna är goda för företagen i Finland. Det betyder en fungerande arbetsmarknad, tillgång på duktiga människor, en sporrande och långsiktig skattepolitik och en stabil lagstiftning.
Det innebär också att vi skall införa SFP:s modell för familjeledigheter 6 + 6 +6 mån och få en rättvisare fördelning av kostnaderna för familjeledigheten.
Med en flexibel familjeledighet skapar vi bättre förustsättningar för bägge makarna att komma till rätta på arbetsmarknaden.
Förutom att bli kvitt förlegade och destruktiva strukturer på arbetsmarknaden behöver vi en innovativ och aktiv immmigrationspolitik. Vi bör få 20 - 30 000 personer i arbetsför ålder till Finland - per år! I tiotals år! Och då de duktiga alltid har möjlighet att välja så måste vi bli duktiga på att integrera folk. Fixar vi det här så ryms några tusen kvotflyktingar med!

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Vår skola är världsbäst - om vi vill!
Och om vi fortsatt kan erbjuda en toppenutbildning från dagis till universitet och högskola stärker vi fundamentet för ett framgångsrikt och lyckligt Finland.
Att spara på utbildningen är att skjuta sig i benet, en missgärning som det tar länge att återhämta sig ifrån. Som ansvarig för en högskolestiftelse lever jag dagligen med följderna av minskad statlig finansiering. Forskningen lider och undervisningen lider!
I yrkesutbildningen på II-stadiet ter sig situationen ännu mycket uslare. Vi måste se till att skapa ett lärlingssystem som fungerar och inte acceptera att kortsynta fackföreningar hindrar det.
Vi måste också förstå att skapa lugn åt lärarna i grundskolan att göra det de vill och är bra på - att lära - och inte trycka in förändring på förändring. Slipar man för mycket på en diamant har man snart ingen kvar!

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Vår välmåga är beroende av hur vi lyckas med mycket. "Välmåga" är ett jättestort begrepp, precis som "välfärd".
Grunden är trygghet och säkerhet; att veta att vi får hjälp, att kunna leva utan påtryckning utifrån; att veta att våra barn får gå i bra skola och har förutsättningarna till ett gott liv; att lita på lagar och myndigheter; att ha framtidstro
Viktiga byggstenar i välmågan är att leva i en ren och sund miljö och omvärld, att få utveckla oss själva och att arbeta, att inte behöva känna konstant oro för hur pengarna skall räcka till, att få bo i ett hem.
Lika viktigt för välmågan är känslan av delaktighet, av vänskap, närhet och värme, att inte vara utanför. Den byggs upp i en trygg barndom som familjen, skolan, kompisarna och hobbyerna bidrar till.
Välmåga förutsätter välfärd och välfärden är beroende av resurser. Och resurserna kommer på sätt eller annat från framgångsrika och ansvarsfulla företag och företagare. Och då skall beslutsfattarna se till att verksamhetsförutsättningarna för företagen är hyggliga. Missar vi där så raserar vi grunden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig