Spela video
114

Tyyskä Pia

"Jag vill jobba för bättre service inom hälsovården: patienten skall inte längre bli fast i karuselldörren!"

43-årig psykiatrisjukskötare med 20 års arbetserfarenhet. Bor i Lahtis .Har tre söner i åldern 5-16.
Tar aktivt del i barnens hobbies, men har även eget liv, handarbete, friluftsliv speciellt segling på sommaren.

Namn: Tyyskä Pia
Födelseår: 1975
Valkrets: Tavastlands valkrets
Hemort: Lahtis
Titel: Sjukskötare Yh -Sairaanhoitaja Amk
E-post: pia.tyyska.sfp@gmail.com
Tel: 0417212362
www: https://www.piatyyska.com

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Utbildning för alla barn och unga . 5-åringar till förskolan för mera tid för gradvis anpassning och inlärning - barnen har lätt att lära sig.
Unga i 2. stadiet ska ha möjlighet att ta del i utbildning - nu är det många som inte skolar sig för de har inte råd med det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Språk

På språköarna lär man sig att det är viktigt att få använda sitt modersmål. Det är även viktigt att få betjäning, hjälp och stöd på sitt eget modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig