Spela video
200

Wahlsten Stina

"Ett miljövänligare Finland genom en cirkulär ekonomi och grön skatteväxling"

Idag ser jag att den viktigaste politiska frågan gäller klimatförändringen. Som ekonom står jag starkt för företagsamhet och sysselsättning, och som människa står jag för jämställdhet. Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill se flera unga med moderna tankesätt i beslutsfattande roller.

Mitt intresse för politik uppstod under mina studietider via studiepolitiken. Jag är ekonom till min bakgrund och tog min ekonomiemagister på Hanken där jag läste finansiering som huvudämne. Mina vänner skulle beskriva mig som positiv, driven och framåttänkade.

Namn: Wahlsten Stina
Födelseår: 1992
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Berghäll
Titel: Business Improvement Manager
E-post: stina.wahlsten@gmail.com
www: https://www.stinawahlsten.com/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Vi bör skapa goda förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt, en högre sysselsättningsgrad och bättre möjligheter för företagsamhet.

Företagsamhet ska ses som en hörnsten i ekonomin och vara en förutsättning för välfärden. Det ska alltid löna sig att jobba, och beskattningen liksom socialskyddet ska uppmuntra till arbete och företagsamhet. Vi behöver en effektiv beskattning vars tyngdpunkt ligger i beskattning av sådant som är skadligt för klimatet, och inte i inkomsten.

Det finns inget magiskt recept för att öka på sysselsättningsgraden, utan man måste göra många olika saker. Jag vill se en mer jämställd arbetsmarknad och en reformering av familjeledigheten där ledigheten delas lika mellan föräldrarna för att nå det. Detta skulle resultera i en högre sysselsättningsgrad.

Jag vill även se att företagsamhet och relaterade möjligheter introduceras redan i skolålder till unga. Detta kan göras bland annat genom att entreprenörskap lärs ut i grundskolan och genom företagarstipendium till unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Dagens största utmaning och den viktigaste frågan som samhället står inför är klimatförändringen.

Vi måste ändra på sättet vi lever och skapa nya mer långsiktiga och hållbara lösningar. Vi måste bland annat minska på vår förbränning av fossila bränslen, minska på vår användning av plast och öka på vårt miljötänkande i vardagen.

Jag kommer att jobba för att Finland är koldioxidneutralt 2035, att Finland är en världsledare inom cirkulär ekonomi och att Finland inför en skatteväxling för en grönare ekonomi där det kostar att förorena och är mer lönsamt att välja hållbara alternativ.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Jag vill leva i ett jämställt samhälle med lika rättigheter för alla, oberoende av kön, sexualitet eller ursprung. Vi måste bli bättre på att inkludera minoriteter i vårt samhälle och i vårt arbetsliv.

Jag vill ha en rättvis kompensationspolitik och jag vill se en revidering av familjeledigheten så att kvinnor och män har samma möjlighet att ta hand om sitt barn, samt samma möjligheter inom sin karriär.

Jag vill leva i ett land där jag känner mig säker och accepterad. Jag jobbar därför för att reformera vår translag samt för att revidera sexualbrottslagen och samtyckeslagen.

Genom utbildning och förståelse kan vi bygga upp ett öppet och inkluderande samhälle där alla har möjligheten att nå sitt fulla potential.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig