Spela video
283

Westerholm Anita

"Jag vill se ett mera välmående och jämställt Finland med högre sysselsättningsgrad och där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg - för det är jag beredd att arbeta hårt!"

Jag heter Anita Westerholm och är en hängiven, positiv och tålmodig juridik- och ekonomistuderande som gärna tar ansvar och vill vara med och föra Finland framåt. Jag är född och uppvuxen i Ekenäs, Raseborg. Idag är jag en flitig användare av VR och kustbanan då jag sedan våren 2017 är stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg och således tillbringar mycket tid i Raseborg men samtidigt ser till att mina studier i Helsingfors framskrider. Min vardag innehåller förutom politik och studier tid med mina nära och kära samt motion i form av promenader och gymträning.

Jag kandiderar i vårens riksdagsval för att det i riksdagen behövs personer med sunda värderingar, stort kunskapsintresse, stark samarbetsvilja och entusiasm.Viktiga ledord för mig är välmående, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, delaktighet och rättvisa. Jag vill se ett mera välmående och jämställt Finland med högre sysselsättningsgrad och där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg - för det är jag beredd att arbeta hårt!

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig!

Namn: Westerholm Anita
Födelseår: 1995
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Raseborg
Titel: Juridik- och ekonomistuderande
E-post: anita@anitawesterholm.fi
Tel: +358440557565
www: http://www.anitawesterholm.fi/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Trygghet

Jag vill se ett Finland där varje individ känner sig trygg, blir jämlikt bemött och där det grundlagsstadgade rättsskyddet förverkligas. För mig betyder trygghet att jag vet att jag kan vända mig till en myndighet och får den service jag är i behov av på såväl svenska som finska och inom skälig tid.

Jag vill:

• Att polis- och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser för att sköta sina uppgifter

• Bekämpa våld och arbeta för flera skyddshemsplatser

• Revidera sexualbrottslagstiftningen, däribland ska våldtäkt definieras utifrån bristande samtycke

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Att individer är sysselsatta har såväl ett egenvärde för människan som ett samhällsekonomiskt värde. Jag tror att människan känner sig mera delaktig i samhället om hon får vara med i en arbetsgemenskap och bidra med sin arbetsinsats, sin kunskap och sina färdigheter. För att vi ska kunna upprätthålla den nordiska välfärdsmodellen - kunna finansiera en kvalitativ utbildning, hälsovård och äldreomsorg där människan står i fokus - krävs att den offentliga ekonomin är hållbar. En högre sysselsättningsgrad innebär en bättre offentlig ekonomi.

Jag vill:

• Arbeta för ett mera företagarvänligt Finland där arbete alltid lönar sig

• Satsa på jämlik, högklassig utbildning och forskning

• Se en familjeledighetsreform som ger goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och deltagande på arbetsmarknaden

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Välmående är viktigt såväl för den enskilda individens livskvalitet som för samhällsekonomin; sammantaget kostar utanförskap, sjukfrånvaro och sjukpensioneringar årligen samhället och arbetsgivarna miljarder euro. Både när det kommer till det psykiska välmåendet och till det fysiska välmåendet bör förebyggande satsningar göras och resurser garanteras för att individen ska få den vård han/hon är i behov av i rätt tid på ett skäligt avstånd, och det på svenska och finska.

Jag vill:

• Att man på riksnivå vidtar åtgärder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa

• Att motion och idrott är en del av vardagen, att ett fysiskt aktivt liv uppmuntras

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig