Spela video
284

Wickström Henrik

"Jag lovar jobba helhjärtat för Finlands välmående och framgång. Jag vill att Finland ska vara ett rättvist, tryggt och jämlikt land som ser framåt. "

Jag föddes i Täkter, Ingå, i en jordbrukarfamilj som familjens andra barn. För mig har arbete, företagsamhet, respekt för andra och en ödmjuk livsstil varit viktiga element i min barndom. Utan att glömma tvåspråkigheten. Den fräscha naturen har alltid varit en viktig del i min barndom och därmed har naturen blivit speciellt viktig för mig.

För mig är politiken och det samhälleliga påverkandet någon form av ett kall. Jag har varit hela mitt vuxna liv aktiv i kommunalpolitiken i Ingå. Jag är ödmjukt tacksam för att jag får vara fortsättningsvis med och utveckla min kära hemkommun Ingå.

Min fritid spenderar jag genom att utöva olika sporter och med att träffa vänner och bekanta. Jag gillar att upptäcka världen samt främmande kulturer vilket betyder att då jag har mer tid så brukar jag resa någonstans. Jag får ju förstås inte glömma att nämna mitt ’’teaterhobby’’ som jag haft under hela min ungdom. Jag storgillar kultur och därmed så är jag en ganska vanlig syn på flera av kulturevenemangen i Västnyland.

Namn: Wickström Henrik
Födelseår: 1994
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Ingå
Titel: Pol.stud / Kommunstyrelseordförande
E-post: henrik.wickstrom@inga.fi
Tel: 0445553885
www: http://henrikwickstrom.fi/sv/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Våra barn och unga är vår framtid. Det är viktigt att vi satsar på att de mår bra. När vi fattar beslut bör vi alltid ta i beaktande hur det påverkar våra barn och unga.

Vi måste satsa på utbildningen i Finland. Den nuvarande regeringens nedskärningar i utbildningen har gått för långt. Därtill bör vi säkerställa resurserna inom socialservicen samt i det förebyggande arbetet (skolkuratorer, skolpsykologer m.m.). Alla barn ska även ha möjligheten att hitta en trevlig hobby åt sig.

Våra barn och unga ska få växa upp i ett tryggt Finland. Det kräver också att våra familjer har det bra. Vi måste se till att vårt samhälle stöder familjerna i deras vardag. Det här kräver service och omtanke av samhället.

Mitt hjärta brinner för att jobba för barnens, ungas och familjernas välmående. Jag vill att Finland ska vara världens barn- och familjevänligaste land!

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Arbete skapar välfärd. Om vi vill bevara vårt nordiska välfärdssamhälle kräver det att vi för en långsiktig sysselsättningspolitik. Vår sysselsättningsgrad ligger klart efter de nordiska ländernas, vilket inte är hållbart. Nästa regerings målsättning bör vara 75 % sysselsättningsgrad.

Det ska kännas tryggt att jobba. Arbetsplatsvälmående är betydelsefullt att satsa på eftersom det är viktigt att alla trivs på jobbet. På så sätt blir även resultatet bättre, något även samhället vinner på.

Personligen saknar jag förtroendet för vår arbetsmarknadspolitik. Utveckling på arbetsmarknaden sker genom samarbete och dialog, inte genom att diktera. Vi bör även främja lokala avtalen på arbetslatserna.

Finland måste vara ett av världens företagarvänligaste länder i Europa. Vi måste sporra till företagsamhet på alla plan. Det är viktigt att vi ser över den byråkrati företagarna tampas med. Att vara företagare kräver mycket av en individ. Därför är det väldigt viktigt att vi värnar om företagarnas välmående. Vi måste även se till att det är lättare att anställa den första personen som föetagare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Finland är ett vidsträckt land. För att vi på ett smidigt sätt ska kunna ta oss från plats a till b behöver vi ett fungerande trafik- och infrastrukturnät. Det är viktigt att du kommer lätt och smidigt till jobbet och hobbyerna. Vårt näringsliv är också fullständigt beroende av fungerande väg- och kommunikationsnät.

Vi kan alla notera att vägarnas skick har försämrats under de senaste åren. Det är viktigt att vi vidtar omedelbara åtgärder för att förbättra situationen. Kollektivtrafikförbindelserna framför allt på glesbygden har blivit sämre. Den nuvarande regeringen har fört en sådan politik som försämrat kollektivtrafikförbindelserna. Det är en utveckling vi måste ändra på. Ur ett klimatperspektiv är det här viktigt.

Med tanke på Finlands tillväxt behöver vi ett fungerande trafik- och infrastrukturnät. Jag hoppas att nästa regering ser till att Hangö-Hyvingebanan blir elektrifierad och att utvecklandet av Kustbanan inleds.

Då det kommer till kommunikationer måste vi se till att utvecklingen av fibernät fortskrider fortare än det nu gör i dagsläget. En säker nätförbindelser behövs i städerna och på landsbygden med tanke på det framtida servicen som blir allt mer beroende av nätet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig