SFP:s riksdagsvalsprogram 2019

Det handlar om värderingar

Vi i Svenska folkpartiet vill att alla människor har rätt att bestämma över sitt liv och vilken stig de väljer att gå. Alla ska ha frihet att drömma och förverkliga sina drömmar. Frihet att leva i fred, utan rädsla – i trygghet. Frihet att bestämma över vår kropp, vår tro och våra åsikter. Frihet att idka näring och arbeta. Frihet att vara sig själv.

SFP är det liberala partiet i Finland med en stark nordisk och europeisk förankring. Vår liberalism bygger på en respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. Frihet under ansvar är vår människosyn. Vi tror på den enskilda människan och hennes rätt och förmåga att själv forma sitt liv och ha inflytande över sin tillvaro.

Svenska folkpartiet är partiet för alla som vill jobba för ett tvåspråkigt Finland. Vi ser vårt lands tvåspråkighet som en rikedom och en framgångsfaktor. SFP är garanten för allas rätt till att
använda och få service på sitt modersmål även i framtiden.

Svenska folkpartiet kommer alltid att försvara vårt nordiska välfärdssamhälle och allas rätt till lika möjligheter. Vi vill se större satsningar på utbildning, en jämlik vård och omsorg samt ett sporrande socialskydd som garanterar alla en skälig utkomst.

Det är genom en hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad som välfärdssamhället kan garanteras på lång sikt. Vi vill stävja skuldsättningen, vi ska inte ge kommande generationer en större skuldbörda i arv. Vi vill inte heller ha högre skatter, men vi vill ha fler finländare som betalar skatt ute i arbetslivet. Vi vet också att de nya arbetsplatserna främst skapas i de små och medelstora företagen.

Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaning. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska
investeringar, en hållbar livsstil och produktion.

När vi i dag ser ut över världen har en sak blivit tydlig: de grundvärden vi länge tagit som självklara är inte längre det. De liberala värderingarna utmanas såväl i öst som i väst, men också här i
Europa, väldigt nära oss. SFP kommer alltid att försvara den liberala västerländska demokratin och vi vill arbeta för att utveckla formerna för delaktighet och demokrati.

Vi i SFP säger ett absolut nej till hatet och rasismen, vi säger nej till fördomarna och isolationismen.

Vi SFP sätter humanismen före själviskheten, vi sätter öppenheten före inskränktheten, vi sätter människan i centrum – inte administrationen eller byråkratin. Vi talar varmt för varje mänskas lika värde, inte för att någon är förmer än någon annan. Vi talar för respekt för individen och mot alla former av förtryck och hat. Vi talar för att vi ska blicka framåt och skapa framtidstro – inte isolera
oss och gå tillbaka tiden. Vi vill skapa trygghet i vardagen. Vi vill skapa ett framgångsrikt Finland med människan i fokus.Att bygga samhälle handlar i grund och botten alltid om värderingar.

Fler jobb ger ännu bättre välfärd


Det handlar om värderingar Vi i Svenska folkpartiet vill att alla människor har rätt att bestämma över sitt liv och vilken stig de väljer att gå. Alla ska ha frihet att drömma och förverkliga sina drömmar. Frihet att leva i fred, utan rädsla – i trygghet. Frihet att bestämma över vår kropp, vår tro och...

Läs mer