Alla har rätt till trygghet i vardagen

De mest utsatta får inte glömmas bort

I vårt Finland ska ingen falla utanför och ingen ska behöva leva i rädsla. Vi vill se samhället utvecklas på ett hållbart sätt och där de mest utsatta inte glöms bort. Vi måste stoppa tu­delningen av samhället. Vi vill hindra och förebygga utslagning.

Vårt socialskydd behöver förnyas. Socialskyddet ska vara sporrande, det ska alltid vara mer lönsamt att ta mot arbete än att låta bli. Samti­digt bör socialskyddet garantera en skälig utkomst åt alla. Socialskyddet ska förnyas som en del av en större helhet där också familjeledigheterna, dagvården och beskattningen ingår.

För att garantera tryggheten behö­ver polisens, räddnings-­ och dom­stolsväsendets resurser tryggas.

Vi vill …

 • att socialskyddet ska vara sporrande och garantera alla en skälig utkomst – vi behö­ver en helhetsreform av socialskyddet
 • införa ett gemensamt kostnadstak för läkemedels­, sjukvårds­ och resekostnader
 • se en fungerande FPA- ­taxi
 • att polisen och räddningsväsendet är tillgänglig i hela landet
 • trygga tillräckliga resurser för polisen, åklagarna och domstolsväsendet
 • motverka våld i par­- och närrelationer, genom att bl.a. göra besöksförbud mer effektiva
 • öka antalet skyddshem och våld­täktskriscenter
 • ha en helhetsreform av sexualbrottslag­ stiftningen
 • motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck
 • förebygga och förhindra kvinnlig köns­stympning
 • att omskärelse av pojkar regleras genom lag
 • hjälpa och skydda offer för människo­ handel samt minska på efterfrågan på sexhandel
 • att translagen förnyas så att den över­ ensstämmer med internationella avtal och mänskliga rättigheter
 • förebygga nätmobbning
 • se åtgärder för att minska nätbrottslig­heten, särskilt för att bekämpa sexuellt våld mot barn och unga på nätet
 • ge tillräckliga resurser för skuldrådgiv­ning och se mer rimliga noteringstider för betalningsanmärkningar
 • att det särskilt inom den offentliga sek­torn ska finnas möjlighet att få kundservi­ce ansikte mot ansikte
 • se aktiva åtgärder mot spelberoende

Klimatuppvärmningen ska stanna vid högst 1,5 grader


De mest utsatta får inte glömmas bort I vårt Finland ska ingen falla utanför och ingen ska behöva leva i rädsla. Vi vill se samhället utvecklas på ett hållbart sätt och där de mest utsatta inte glöms bort. Vi måste stoppa tu­delningen av samhället. Vi vill hindra och förebygga utslagning. Vårt socialskydd behöver förnyas. Socialskyddet...

Läs mer

Det ska vara tryggt att bli äldre


De mest utsatta får inte glömmas bort I vårt Finland ska ingen falla utanför och ingen ska behöva leva i rädsla. Vi vill se samhället utvecklas på ett hållbart sätt och där de mest utsatta inte glöms bort. Vi måste stoppa tu­delningen av samhället. Vi vill hindra och förebygga utslagning. Vårt socialskydd behöver förnyas. Socialskyddet...

Läs mer