Tvåspråkigheten tillhör alla / Kaksikielisyys kuuluu kaikille

SFP är garanten för ett levande tvåspråkigt Finland

Finlands tvåspråkighet är en unik rikedom som bör förvaltas väl. Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska.
Finland har världens bästa språklagstiftning, men vi vill att den efterlevs också i praktiken. Det krävs såväl politisk vilja och positiv attityd till tvåspråkigheten. SFP är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland.

Vi vill…

 • att den av SFP initierade nationalspråksstrategin uppdateras och utvecklas
 • att vård och omsorg garanteras på vårt lands båda nationalspråk, svenska och finska
 • tidigarelägga språkundervisningen i skolan samt utöka satsningar på språkbad, språkduschar och andra fungerande språkinlärningsmetoder
 • att du alltid ska kunna lita på att man i våra domstolar, utsökningsväsendet och hos polisen blir bemött korrekt på svenska
 • fortsätta arbeta för en finlandssvensk kulturautonomi med svenskspråkiga lösningar som omfattar bildningsväsendet, kulturen, förenings- och organisationslivet, massmedierna och kyrkan
  att integrationen av invandrare ska kunna ske på både svenska och finska
 • att public service erbjuds på bägge inhemska språken samt lättillgängligt för grupper med särskilda behov. Vi vill se mera svenskspråkiga och nordiska tv-­program på YLE Fem samt bättre textning av programmen.
 • bevara och stärka det finlandssvenska teckenspråket
 • att språkkonsekvensbedömningar görs i ett tidigt skede av lag- och annan beredning
 • att det utbildas tillräckligt med poliser, nödcentraloperatörer samt annan personal som kan svenska
 • att patientdatasystem finns på finska och svenska
 • ha tillräckligt motiverande språktillägg
 • att Finlands svenska Folktingets resurser tryggas
 • sporra statliga och kommunala tjänsteinnehavare att utveckliga sina kunskaper i svenska
 • att den svenskspråkiga servicen ska vara tillgänglig i praktiken

Finland ska bli världens barnvänligaste land


SFP är garanten för ett levande tvåspråkigt Finland Finlands tvåspråkighet är en unik rikedom som bör förvaltas väl. Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Finland har världens bästa språklagstiftning, men vi vill att den efterlevs också i praktiken. Det krävs såväl politisk vilja...

Läs mer

Städerna ger möjligheter


SFP är garanten för ett levande tvåspråkigt Finland Finlands tvåspråkighet är en unik rikedom som bör förvaltas väl. Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Finland har världens bästa språklagstiftning, men vi vill att den efterlevs också i praktiken. Det krävs såväl politisk vilja...

Läs mer