En välmående befolkning

Ett välmående Finland

Vi vill att finländarna ska må bra Vi vill att finländarna mår bra. Goda fritidsaktiviteter har en central roll i att skapa välmående. Därför behövs tillräckliga möjligheter till såväl motion som kultur. Finland är inte bara de tusen sjöarnas land, utan också de tusen föreningarnas land. Frivilligt engagemang skapar gemenskap och livskvalitet. Kultur-, idrotts-, hembygds

Bekanta dig