Ett starkt Norden

Norden – tillsammans är vi starkare

Norden ska bli världens mest integrerade region Finlands plats är i väst och de övriga nordiska länderna är våra närmaste internationella samarbetsparter. Genom samarbete i Norden på regional, europeisk, transatlantisk och global nivå är vi mer framgångsrika än som enskilt land. Vi anser att de nordiska länderna ska samarbeta betydligt mer på den internationella arenan.

Bekanta dig