Europa

Europa

Vi behöver mer Europa, inte mindre SFP är Finlands mest EU­-vänliga parti. Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkur­renskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprin­cipen och demokratin. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. De

Bekanta dig