Invandring och bistånd

Ett välkomnande Finland som bär sitt internationella ansvar

Finland ska vara en pålitlig aktör Finland ska vara en pålitlig aktör i det internationella samarbetet och en nation som tar ansvar i biståndspolitiken samt den internationella människorättsarkitekturen. Det ska göras på hemmaplan genom att ta emot dem som blivit tvungna att fly från sina hem, men också genom aktivt deltagande i globala miljö-, klimat-,

Bekanta dig