Jord- och skogsbruk

En levande landsbygd gynnar hela Finland

Vardagen på landsbygden ska vara lätt Vi vill se en levande landsbygd och skärgård. Det ska vara lätt att leva i vardagen, arbeta och vara företagare på landsbygden. Därför behöver vi en modern region- och landsbygdspolitik som innebär att regionerna ges möjlighet till att utveckla sina egna särdrag och styrkor. Här har staten en viktig

Bekanta dig