Kommunikationer och infrastruktur

Goda kommunikationer är A och O för Finlands framgång

Våra kommunikationer står inför ett brytningsskede För ett exportberoende land som Finland är fungerande kommu­nikationer och infrastruktur helt avgörande. En god infrastruktur är avgörande för det finländska närings­livets och industrins framgång. En fungerande trafikpolitik ska för in­dividen betjäna resorna mellan jobb, studier eller övrig sysselsättning och hemmet. Trafiken och våra kommunika­tioner står inför ett brytnings­skede.

Bekanta dig