Språk

Tvåspråkigheten tillhör alla / Kaksikielisyys kuuluu kaikille

SFP är garanten för ett levande tvåspråkigt Finland Finlands tvåspråkighet är en unik rikedom som bör förvaltas väl. Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Finland har världens bästa språklagstiftning, men vi vill att den efterlevs också i praktiken. Det krävs såväl politisk vilja

Bekanta dig