Urbanisering och stadspolitik

Städerna ger möjligheter

Städerna finns till för människorna Urbaniseringen är en global mega­trend som kan ha många fördelar, inte minst ekonomiska och klimat­mässiga. Städernas utveckling, spe­ciellt gällande ekonomi, tillväxt och sysselsättning, är avgörande för hela Finlands framgång. SFP värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. Städerna finns till för människorna. Vi vill skapa triv­samma, trygga och spännande

Bekanta dig