Världens barnvänligaste land

Finland ska bli världens barnvänligaste land

En jämlik och god start i livet Vi vill att alla barn ska erbjudas en jämlik och god start i livet. Alla barn ska ha rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik, oberoende av bakgrund. Det ska också vara lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi vill minska den ökande barnfattigdomen. Ribban bör sättas

Bekanta dig