Klimatuppvärmningen ska stanna vid högst 1,5 grader

Ett koldioxidneutrala Finland år 2035 Finland bör arbeta för att den globala uppvärmningen inte ska överskrida 1,5 grader, i enlighet med IPCC:s rekommendationer. Vårt mål är att Finland 2035 är koldioxidneutralt. Effektivt begränsande av den globala uppvärmningen kräver ambitiösa utsläppsmål och internationellt samarbete. Tydliga och genomförbara mål behövs även nationellt och på ett lokalt plan,

Bekanta dig

Alla har rätt till trygghet i vardagen

De mest utsatta får inte glömmas bort I vårt Finland ska ingen falla utanför och ingen ska behöva leva i rädsla. Vi vill se samhället utvecklas på ett hållbart sätt och där de mest utsatta inte glöms bort. Vi måste stoppa tu­delningen av samhället. Vi vill hindra och förebygga utslagning. Vårt socialskydd behöver förnyas. Socialskyddet

Bekanta dig

Det ska vara tryggt att bli äldre

Vi behöver ett seniorvänligt samhälle Vi vill se ett seniorvänligt samhälle där alla seniorer kan känna sig trygga. När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finns det ett tryggt nytt boende för dig. En viktig del av trygghetskänslan,

Bekanta dig

Finland ska bli världens barnvänligaste land

En jämlik och god start i livet Vi vill att alla barn ska erbjudas en jämlik och god start i livet. Alla barn ska ha rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik, oberoende av bakgrund. Det ska också vara lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi vill minska den ökande barnfattigdomen. Ribban bör sättas

Bekanta dig

Tvåspråkigheten tillhör alla / Kaksikielisyys kuuluu kaikille

SFP är garanten för ett levande tvåspråkigt Finland Finlands tvåspråkighet är en unik rikedom som bör förvaltas väl. Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Finland har världens bästa språklagstiftning, men vi vill att den efterlevs också i praktiken. Det krävs såväl politisk vilja

Bekanta dig

Städerna ger möjligheter

Städerna finns till för människorna Urbaniseringen är en global mega­trend som kan ha många fördelar, inte minst ekonomiska och klimat­mässiga. Städernas utveckling, spe­ciellt gällande ekonomi, tillväxt och sysselsättning, är avgörande för hela Finlands framgång. SFP värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. Städerna finns till för människorna. Vi vill skapa triv­samma, trygga och spännande

Bekanta dig