Vården ska finnas nära människan

En vårdreform måste utgå ifrån patienten

Vi har fått nog av den nonchalanta inställningen till vård och omsorg på svenska. Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende hemort eller
inkomst. Då du blir sjuk ska du komma snabbt till läkaren, oberoende var du bor och hur tjock din plånbok är. Vården ska garanteras på våra båda
nationalspråk, svenska och finska.

Finland behöver en vårdreform, men en vårdreform som gör vården bättre, inte sämre. I SFP sätter vi människan i fokus. Därför ska också vårdreformen utgå ifrån patienten, inte ur maktpolitiska intressen. Det som inte fungerar ska förbättras. Vi behöver högt specialiserade universitetssjukhus och välfungerande centralsjukhus. Vi vill att de mindre sjukhusens, såsom Borgå, Raseborg
och Jakobstad, verksamhetsförutsättningar ska tryggas. Vårdköerna förkortas inte genom att skapa ny förvaltning, utan framför allt av fler läkare i hälsocentralerna. De olika regionernas särdrag och -behov måste beaktas då vården organiseras.

Psykisk ohälsa är en av våra nya folksjukdomar. Därför bör främjande av den psykiska hälsan göras till en nationell prioritet.

Vi vill…

 • att du snabbt ska träffa en läkare då du blir sjuk, oberoende var du bor och hur tjock din plånbok är
 • se fler läkare i hälsocentralerna
 • att vårdgarantin ska förbättras så att människorna får sin behandling snabbare och inte behöver vänta i köer
 • trygga jämställdheten inom vården
 • att den svenskspråkiga missbrukarvården för minderåriga tryggas
 • att främjandet av den psykiska hälsan görs till en nationell prioritet
 • att tröskeln att söka hjälp ska vara låg – psykvårdens tillgänglighet och omfattning bör tryggas
 • att vården inom psykiatrin ska ske på patientens eget språk, svenska eller finska
 • se fler psykiatriska sjukskötare i hälsocentralerna
 • att det utbildas tillräckligt med psykoterapeuter också på svenska
 • att närmaste jourande sjukhus finns inom rimligt avstånd från patienterna
 • att Vasa centralsjukhus får omfattande dygnet runt jour
 • att också de mindre sjukhusen har rätt att utföra normala dagkirurgiska operationer och upprätthålla allmän jour dygnet runt
 • trygga rätten till vård för personer med funktionsnedsättning och för personer med särskilda behov
 • ge papperslösa rätt till hälsovård och utbildning
 • att abortlagstiftningen ändras till att motsvara dagens praxis så att respekten för kvinnans självbestämmanderätt står i fokus

Ett välmående Finland


En vårdreform måste utgå ifrån patienten Vi har fått nog av den nonchalanta inställningen till vård och omsorg på svenska. Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende hemort eller inkomst. Då du blir sjuk ska du komma snabbt till läkaren, oberoende var du bor och hur tjock din plånbok är. Vården ska garanteras på...

Läs mer

Klimatuppvärmningen ska stanna vid högst 1,5 grader


En vårdreform måste utgå ifrån patienten Vi har fått nog av den nonchalanta inställningen till vård och omsorg på svenska. Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende hemort eller inkomst. Då du blir sjuk ska du komma snabbt till läkaren, oberoende var du bor och hur tjock din plånbok är. Vården ska garanteras på...

Läs mer