Finland ska bli världens barnvänligaste land

En jämlik och god start i livet

Vi vill att alla barn ska erbjudas en jämlik och god start i livet. Alla barn ska ha rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik, oberoende av bakgrund. Det ska också vara lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi vill minska den ökande barnfattigdomen.

Ribban bör sättas högt – Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför behövs nu en stark politisk vilja för att forma vårt samhälle i en än barnvänligare riktning.

Vi vill…

 • att familjeledigheterna förnyas enligt 6+6+6 modellen
 • att den subjektiva dagvårdsrätten återinförs och att varje barn som fyllt tre år har rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag
 • att alla elever i skolklasserna 1-6 kan delta i eftis- eller annan ledd verksamhet, också under skolledigheterna
 • underlätta ensamförsörjarnas situation genom att slopa kopplingen mellan utkomststöd och barnbidragets ensamförsörjartillägg
 • satsa på förebyggande och uppsökande ungdomsarbete för att motverka utanförskap
 • förbättra situationen för barn i skilsmässofamiljer genom möjlighet till två hemadresser
 • säkerställa tillräckliga resurser åt barnskyddet
 • satsa på förebyggande vård och hemhjälp för barnfamiljer
 • höja åldersgränsen för eftervård av omhändertagna unga från 21 år till 25 år
 • att beslutens konsekvenser för barn utreds på förhand
 • se ett bättre tvärsektoriellt (skola, småbarnspedagogik, socialvården, polisen med flera) samarbete mellan myndigheterna så barnets bästa kan tryggas
 • att det införs en hobbysedel för att ge alla barn möjlighet till åtminstone en hobby

Det ska vara tryggt att bli äldre


En jämlik och god start i livet Vi vill att alla barn ska erbjudas en jämlik och god start i livet. Alla barn ska ha rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik, oberoende av bakgrund. Det ska också vara lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi vill minska den ökande barnfattigdomen. Ribban bör sättas...

Läs mer

Tvåspråkigheten tillhör alla / Kaksikielisyys kuuluu kaikille


En jämlik och god start i livet Vi vill att alla barn ska erbjudas en jämlik och god start i livet. Alla barn ska ha rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik, oberoende av bakgrund. Det ska också vara lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi vill minska den ökande barnfattigdomen. Ribban bör sättas...

Läs mer